Datahallar bild

Datahallar

Marknaden för datahallar växer kraftigt. Samtidigt blir det allt viktigare att återvinna all den spillvärme som alstras. En teknik där vi har en ledande position. Vi arbetar inne i datahallen med kylning av servrar och där möjlighet finns återvinns energin till exempelvis ett fjärrvärmenät. 

Enbart kylning

Där det inte finns möjlighet att tillvarata den värme som alstras i datahallen kyls den så mycket som möjligt med frikyla från luft eller vatten. Kylmaskiner kan finnas med som reserv eller spets.

Enbart värmepumpdrift

Befintliga datahallar och de där exploatören bygger på "konventionellt" sätt kan kompletteras med värmepumpfunktion. Ett exempel är Ericssons datahall i Rosersberg. Där bygger Ericsson sin hall utan återvinning och Stockholm Exergi uppför en separat värmepumpstation alldeles intill.

Kombinerad kyla och återvinning

Här integreras kylningen av datahallen direkt med värmepumpdrift. Det är det mest kostnadseffektiva sättet när man bygger nytt. Vi kan då samprojektera hela systemet för optimala prestanda. Frikyla finns med som en pusselbit i systemet.