Rör

Fjärrvärme

Vi erbjuder tjänster inom fjärrvärme för hela kedjan – produktion, distribution och undercentraler.

Produktion

Vi har 40 års erfarenhet av stora (1 - 150 MW) värmepumpanläggningar, i Sverige och internationellt. De tar till vara värme från avloppsvatten, sjö och hav, processindustri, frånluft, uteluft, mark/berg och fjärrkyla. Värmepumptekniken är vår kärnverksamhet men vi arbetar också i projekt med biobränslepannor och elpannor.

I t.ex. kraftvärmeverk kan absorptionsvärmepumpar vara ett lönsamt alternativ för energioptimering. 

 

Distribution

Ledningsnät

Vi har erfarenhet av projektering av fjärrvärme upp till DN 1400. Vanligen handlar det förstås om betydligt mindre dimensioner. Initialt tar vi fram ett förslag på ledningsdragning med investeringskalkyl. Under genomförandet erbjuder vi projektering, byggledning och projektledning. Vi projekterar i såväl 2D som 3D beroende på projektets behov. Kraftberäkningar utförs i ROHR 2.

Pumpstationer

Pumpstationer projekteras standardmässigt i 3D. Med vår erfarenhet från produktionsanläggningar hanterar vi allt i en pumpstation.

Ledningssamordning

De flesta lite större projekt har behov av ledningssamordning. Vi erbjuder också den tjänsten separat vare sig fjärrvärme ingår eller ej.

 

Undercentraler

Undercentralen för fjärrvärme är energibolagets fysiska gräns mot sina kunder. Oftast svarar fastighetsägaren för installation och drift av dessa med eller utan hjälp från energibolaget. Oavsett vilket kan vi erbjuda projektering, byggledning, projektledning och besiktning av installationen samt driftsättning med intrimning. Vi hjälper också till att justera in befintliga undercentraler för bästa energieffektivitet.