Termoekonomi bygger Estlands största värmepumpsystem

Termoekonomi har nyligen tecknat avtal med Utilitas Tallinn AS om EPCM-tjänster för två stora värmepumpsanläggningar i Estlands huvudstad. Det innebär att vi svarar för projektledning, projektering, upphandling, installationssamordning och driftsättning för alla installationer, (mark & bygg ingår inte).

Den ena anläggningen tar värme ur avloppsvatten och levererar 100 MW fjärrvärme och 50 MW fjärrkyla. Den andra nyttjar havsvatten och ger 110 MW fjärrvärme och 70 MW fjärrkyla. Anläggningarna beräknas vara i full drift Q1-2026 samt Q1-2027 och sparar då ca 200 000 ton CO₂ per år.