Välkommen

40 år av hållbara energi­lösningar

Mer om Termoekonomi

Några av våra kunder

Nyhet

Termoekonomi bygger Estlands största värmepumpsystem

Läs mer
Skog

Hållbarhet

Så bidrar vi till en bättre värld och större lönsamhet för våra kunder

Vårt hållbarhetsarbete

Om Termoekonomi

En kompetent organisation för komplicerade projekt

Vår affärsidé är att i en liten, effektiv organisation ha samlad kompetens för komplicerade projekt. Vi arbetar efter ett systemperspektiv för att nå en för varje kund optimal lösning, och då avser vi inte bara teknik. Olika slags utredningar, förstudier, planeringsunderlag, åtgärdsförslag, beslutsunderlag är en viktig del av vår verksamhet. Vi erbjuder dock mycket mer än så, våra tjänster täcker hela processen, från idé till kommersiell drift.

Vi levererar lösningar för storskaliga energisystem som fjärrvärme och fjärrkyla, för installationer i processindustri och kraftverk men också för mindre system som kontorshus, flerbostadshus, affärscentra etc. Varje kund och varje projekt har sina speciella behov, förutsättningar och krav. Med oss som partner får ni tryggheten i att få den hjälp varje situation kräver.

Kontakta oss