Välkommen!

Effektiva och hållbara energisystem 

Mer om Termoekonomi

Några av våra kunder

Nyhet

Termoekonomi bygger Estlands största värmepumpsystem

Läs mer
Skog

Hållbarhet

Så bidrar vi till en bättre värld och större lönsamhet för våra kunder

Vårt hållbarhetsarbete

Om Termoekonomi

Energikonsulter med expertis inom fjärrvärme, fjärrkyla och värmeåtervinning

Vår affärsidé är att i en liten, effektiv organisation ha samlad kompetens för komplicerade projekt. Vi utgår från Stockholm men gör löpande projekt i Malmö, Göteborg och runt om i Sverige men också utomlands. Vi arbetar efter ett systemperspektiv för att nå en optimal lösning för varje kund, och då avser vi inte bara teknik. Olika slags utredningar, förstudier, planeringsunderlag, åtgärdsförslag, beslutsunderlag är en viktig del av vår verksamhet. Vi erbjuder dock mycket mer än så, våra tjänster täcker hela processen, från idé till kommersiell drift.

Vi levererar energilösningar för storskaliga energisystem med fjärrvärme och fjärrkyla för installationer i processindustri, datahallar och kraftverk, men också för mindre system som kontorshus, flerbostadshus, affärscentra etc. Varje kund och varje projekt har sina speciella behov, förutsättningar och krav. Med oss som partner får ni tryggheten i att få den hjälp varje situation kräver. Vi fokuserar på energioptimering, energilagring och värmeåtervinning för att skapa hållbara och effektiva energisystem. Vi utnyttjar även spillvärme i våra projekt för att maximera resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan.

Kontakta oss