Om Termoekonomi

Vår affärsidé är att i en liten, effektiv organisation ha samlad kompetens för komplicerade projekt. Vi arbetar efter ett systemperspektiv för att nå en för varje kund optimal och hållbar lösning, och då avser vi inte bara teknik. Olika slags utredningar, förstudier, planeringsunderlag, åtgärdsförslag, beslutsunderlag är en viktig del av vår verksamhet. Vi erbjuder dock mycket mer än så, våra tjänster täcker hela processen, från idé till kommersiell drift.