Om Termoekonomi och framtiden för hållbara energilösningar

Termoekonomi, grundat 1980, är en ledande aktör inom hållbara energilösningar för stora och små projekt både i Sverige och internationellt. Med fokus på effektiva och lönsamma energisystem har företaget specialiserat sig på projekt som innefattar fjärrvärme, fjärrkyla, processindustri, kraftverk eller storskaliga värmepumpar. Vi är en liten och effektiv organisation med hög kompetens inom komplexa energisystem och arbetar utifrån ett systemperspektiv för att skräddarsy de bästa lösningarna för varje kund, oavsett tekniska, ekonomiska eller miljömässiga krav. 

Termoekonomi erbjuder flera tjänster, från utredningar och förstudier till planeringsunderlag och beslutsunderlag, och tar hand om hela processen från idé till kommersiell drift. Med oss som partner kan du vara säker på att få det stöd som varje situation kräver.

Fjärrvärme och fjärrkyla, centrala komponenter i Termoekonomis erbjudande, spelar en avgörande roll i att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Dessa system minskar behovet av fossila bränslen och bidrar därmed till en mer hållbar framtid. Dessutom kan de minska vattenförbrukningen och avfallsmängden, då de inte kräver kemikalier eller oljor för drift och underhåll.

Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder inte bara miljövinster utan kan också betydligt sänka energikostnaderna för kunder, som endast betalar för den faktiska värme och kyla de använder. För fastighetsägare innebär det även lägre investerings- och driftskostnader, då de slipper installera och underhålla egna värmepannor och kylmaskiner. Dessa hållbara energisystem representerar framtiden för uppvärmning och kylning i städer och samhällen, och med Termoekonomi som partner blir denna framtid både miljövänlig och kostnadseffektiv.

Vad vi erbjuder i korthet:

  • Hållbara energilösningar
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Processindustri och kraftverk
  • Systemperspektiv och optimering
  • Utredningar och beslutsunderlag