Hållbarhet är mer än ett kapitel ur vår affärsplan

Hela vår verksamhet bygger på hållbarhet och effektiv energiproduktion. Vi effektiviserar våra kunders energianvändning så att de kan erbjuda sin tjänst, antingen värme eller kyla, på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. 

Fossilfri energiproduktion 

Fjärrvärme och fjärrkyla är hållbara energisystem. Genom att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet blir fjärrvärme helt fossilfri och fjärrkyla minskar elbehovet med minst 50% jämfört med lokala system. 

Vi satsar på forskning och utbildning 

Termoekonomi har under sin 40-åriga företagshistoria alltid varit engagerat i forskning och utveckling av miljö- och energiteknik. I egen regi och i samarbete med KTH. Det har resulterat i en mängd landvinningar för datacenter, projekt med stora värmepumpar och inom fjärrkyla. Vi sprider kunskap vid konferenser och seminarier, samt håller kurser och utbildar vid bl.a. KTH, Nackademin och SIFU.