Hållbarhet är det många som snackar om men vi gör skillnad på riktigt

Fjärrvärme och fjärrkyla är två energisystem som bidrar till att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten. De utnyttjar värme och kyla som annars skulle gå till spillo, och levererar dem till bostäder och verksamheter. Fjärrvärme och fjärrkyla är också anpassningsbara till olika energikällor, som kan vara förnybara, återvunna eller fossilfria.

Enligt Energiföretagen, som är branschorganisationen för energiföretag i Sverige, är fjärrvärme ett resurseffektivt system som består av olika former av rester, som skogsavfall, träavfall eller hushållsavfall. Fjärrvärme är helt fossilfri i Sverige sedan 2020, och har minskat sina koldioxidutsläpp med 90 procent sedan 1990. Fjärrvärme ger också möjlighet till fjärrkyla, som är ett system som använder överskottsvärme för att producera kyla. Fjärrkyla minskar elbehovet med minst 50 procent jämfört med lokala system, och bidrar till att sänka temperaturen i städerna.

Vi på Termoekonomi hjälper våra kunder att använda energi på ett effektivare sätt genom att erbjuda tjänster inom fjärrvärme och fjärrkyla. Företaget har lång erfarenhet av att forska och utveckla ny teknik för miljö och energi, i samarbete med KTH och andra aktörer. Bland de innovativa projekt som Termoekonomi har varit delaktig i finns datacenter, stora värmepumpar och fjärrkyla. Företaget delar med sig av sin kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla genom att medverka i konferenser och seminarier, samt anordna kurser och utbildningar vid bl.a. KTH, Nackademin och SIFU.

Fjärrvärme och fjärrkyla är alltså hållbara energisystem som har många fördelar för både miljön och samhället. De är också exempel på hur Sverige är ett föregångsland inom energiomställningen. Termoekonomi bidrar till att utveckla och sprida dessa system internationellt.