Öppen Fjärrvärme är smart, hållbart och en del av det urbana samhället

Öppen Fjärrvärme är ett koncept som innebär att olika aktörer kan leverera eller köpa värme från ett gemensamt fjärrvärmenät. Detta skapar en mer dynamisk och konkurrenskraftig marknad för fjärrvärme, där kunderna kan välja den leverantör som passar dem bäst. Öppen Fjärrvärme bidrar också till ett mer hållbart energisystem, där överskottsvärme från industrier, datacenter, kylsystem och andra källor kan återvinnas och användas för att värma upp bostäder och lokaler.

Termoekonomi har stor kunskap inom detta område och erbjuder rådgivning och tjänster inom Öppen Fjärrvärme. Vi har över 40 års erfarenhet av att leverera energilösningar för storskaliga och småskaliga system, som fjärrvärme, fjärrkyla, processindustri och kraftverk. Termoekonomi kan hjälpa kunderna med projektering, installation, drift, underhåll och optimering av fjärrvärmeanläggningar. Vi har också också kompetens inom värmeåtervinning, där vi kan hjälpa kunderna att sälja sin överskottsvärme till fjärrvärmenätet och få en intäkt för det.

Termoekonomi har samarbetat med flera stora energibolag, som Stockholm Exergi, Göteborg Energi, E.ON och Vattenfall, för att utveckla och förbättra Öppen Fjärrvärme. Termoekonomi har också många nöjda kunder inom olika branscher, som fastigheter, handel, industri och offentlig sektor.

Om du vill veta mer om Öppen Fjärrvärme får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.