Fjärrkyla och undercentraler i city

Plats: Stockholm city

Kund: Stockholm Exergi

Markförlagd kulvert i Västmannagatan som är en tungt trafikerad väg vid Norra Bantorget, Stockholm City.

Den mest känsliga kunden vid kvarteren var Strindbergs Intima Teater som först godkänt ledningsdragning genom deras lokaler men de backade sedan ur och vi blev tvungna att gå ner med ledningarna till nedre källare. Detta medförde att man kom i kontakt med fornlämningar som Stadsmuseet i Stockholm dokumenterade. Det var en gammal rastgård för ett fängelse som legat där. Efter dokumentation fick vi tillåtelse att ta bort denna.

Den komplicerade inomhusdragningen genom fastigheterna byggdes i rostfritt med plåt och skumisolering till respektive fjärrkylacentral.

Termoekonomi svarade för projektering, byggledning samt projektledning för installationerna av kylcentralerna.

KartaLedningarRör