Installation av en 3 MW absorptionsvärmepump

Plats: Tartu, Estland

Kund: Fortum Tartu

Installation av en 3 MW absorptionsvärmepump driven av ånga från verket. Anläggningen återvinner spillvärme från processer och levererar den till fjärrvärmenätet. Vi dimensionerade värmepumpen, projekterade systemet och skötte upphandlingen av VP åt Fortum Tartu.