Ny undercentral för fjärrkyla 5 MW

Plats: Farsta cemtrum, Stockholm

Kund: Stockholm Exergi

Ny undercentral för fjärrkyla 5 MW i Farsta centrum åt Stockholm Exergi. Vi svarade för projektledning, projekterade, skötte upphandlingar och trimmade in till bästa funktion.

KylcentralKylcentral