Omläggning fjärrvärmekulvert och ombyggnation av undercentraler

Plats: Stockholm

Kund: Stockholm Exergi

Omläggning och dimensionsändring av en DN500 ledning.

Omläggning innefattade en omfattande besiktning i bostadsområdet på grund av allt berg som skulle sprängas bort. Jobbet gjordes i etapper då även ett antal undercentraler skulle byggas om.

Detta avslutades senare med en stor inkoppling och två st DN500 blockeringar.

Termoekonomi svarade för byggledning.

ByggarbeteLedningarOmbyggnation