Omläggning av två stycken kammare

Plats: Avesta

Kund: Värmevärden

Uppdrag åt Värmevärden omfattar projektering och teknisk konsultation avseende att bygga bort 2st kammare i Avesta för DN400 och DN300. I dessa har man problem med läckage som lagats provisoriskt. Planen är att byggnation genomförs under sommaren 2021 då effektbehovet är lågt.

Systemmässigt är det komplext för att reda upp vilka som blir utan och vilka kunder som inte får stå utan värme p.g.a samhällsnytta. 

Speciallösningar såsom blockering, mobil/a pannor samt snabb och säker urtappning av många hundra m³ vatten.

Projektering pågår. Inledningsvis med fungerande systemlösning sedan detalj av rördragning och kraftberäkningar.

Gatuvy