Produktionsanläggning med lager för fjärrkyla

Plats: Stockholm

Kund: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Produktionsanläggningen är placerad på Kungsholmen i bergrum under Stadshagens IP. Det 50 000 m3 stora lagret gör anläggningen världsunik. Lagret laddas nattetid genom att dess vatten kyls av fjärrkylenätet, vilket i sin tur kyls av kallt vatten från Värtan, s.k. frikyla. Under höglasttid tas kylan från lagret och distribueras ut till kunderna. På detta sätt ökas andelen miljövänlig frikyla i produktmixen. För temperatur-säkring finns också fyra högeffektiva kylmaskiner i anläggningen.

Termoekonomi har varit engagerade i projektet under flera år. Först som utredare då vi tog fram själva systemkonceptet med beslutsunderlag. Därefter som projektör, byggledare och installationssamordnare. Slutligen har vi driftsatt hela anläggningen och tagit fram en fullständig projektdokumentation.

Hornsbergsanläggningen togs i drift under våren 2010 och har sedan levererat fjärrkyla med mycket hög tillgänglighet.