Reinvestering av nät och ombyggnation av kammare

Plats: Stockholm
Kund: Stockholm Exergi

Omfattade Reinvestering i Björkhagen, Söderort i Stockholm. En akut läcka hade uppmärksammats i kammare BJ72, temporär lagning hade utförts. 

Inkopplingsplanering, etappindelning för att säkerhetsställa driften. Ledningen mellan punkthusen byggdes först, sedan stamledning inkl. servis ner till långhusen. Den installerades medan den gamla eternitkulverten var i drift. Området var problematiskt p g a bergschakt, hydraulisk spräckning (dardning) utfördes för att inte äventyra fler läckor på gamla kulverten.

Därefter följde slopning av 2st kammare och återställning. 

Termoekonomi svarade för projektering och byggledning.

SchaktKarta