Reinvestering fjärrvärme

Plats: Lidingö, Stockholm

Kund: Stockholm Exergi

Projektet omfattar utbyte av 1 km huvudledningar DN400 från Drottningvägen till Lidingö Bodal station samt serviser längs sträckan.

Termoekonomi har svarat för projektering av fjärrvärmeledningarna. Vi har kraftberäknat i ROHR2 och låtit Dekra tredjepartsgranska. Då även andra ledningar förläggs, t.ex. har Ellevio byggt ett nytt elnät, så har ledningssamordning utförts.

RörRör