Nyanslutning av fjärrvärme

Plats: Avesta
Kund: Värmevärden

Omfattade projektering och teknisk konsultation avseende en nyanslutning av en förskola i området Skogsbo, Avesta. 

Inkopplingsplanering, etappindelning och samordning för att få det att fungera med kundens markarbeten och byggnation. Ledningen byggdes bakifrån ca 100m (från förskolan) ut från fastighetsmark och kommande arbetet. Förvärmning skedde med en mindre el-panna innan återställning av mark.

Resterande 200m byggdes sedan fram till inkopplingspunkt ute vid Skogsbovägen. Även detta i samråd efter skolavslutning p g a ledningen förlades på ett skolområde.

Karta