Utbyggnad av fjärrkyla och fjärrvärme i Sollentuna

Plats: Sollentuna

Kund: Sollentuna Energi & Miljö

Utbyggnad av Sollentunas anläggning för fjärrkyla till 9 MW. Dessutom kan 1,5 MW fjärrvärme levereras. Vi projekterade, tog fram handlingar för upphandling av komponenter och entreprenörer ledde installationen driftsatte anläggningen.