Värmeåtervinning åt Ericsson

Plats: Roserberg, Stockholm

Kund: Stockholm Exergi

Ericsson har en datahall som behöver ca 10 MW kyla. Stockholm Exergi har byggt en värmepumpanläggning intill datahallen och kan med den sköta kylningen, omvandla spillvärmen till fjärrvärme och leverera ut på stamnätet. Vi projekterade, tog fram handlingar för upphandling samt deltog vid installation och driftsättning.