Värmeåtervinning från datahall

Plats: Akalla, norra Stockholm

Kund: atNorth

atNorth uppför en datahall i Akalla, norra Stockholm, med 10 MW serverkapacitet. Vi projekterar kylningen inne i hallen och integrerar den med ett värmepumpsystem som levererar ut på fjärrvärmenätet. Vi sköter även upphandlingar och kontraktsskrivning med leverantörer och entreprenörer samt övervakar installationerna.