Svetsa

En kompetent organisation för komplicerade projekt

Termoekonomi skräddarsyr lösningar för energisystem som inkluderar fjärrvärme och fjärrkyla. Varje kund och varje projekt är unikt med sina egna specifika behov och förutsättningar. Som energikonsult garanterar vi den nödvändiga expertisen för att möta kundens behov.

Vi tillför expertkunskap i analyser, förberedande studier, planering, åtgärdsförslag och beslutsunderlag vilket utgör en betydande del av vår verksamhet. Vårt tjänsteutbud sträcker sig längre än så – vi täcker hela processen till kommersiell drift.

Varje projekt handlar om att uppnå kundens mål och visioner och detta är vårt huvudfokus.

Marknad

Vi bistår vid bedömning av befintlig och framtida marknadspotential utifrån förutsättningar, volym och prisstruktur.

Organisation

Vi föreslår principer för upphandling av komponenter och entreprenader. Vi ger förslag på organisation för genomförande av projektet, liksom för driftskedet.

Teknik

Vi projekterar i den senaste 3D-tekniken, utför avancerade termodynamiska och eltekniska beräkningar. Vi styr och samordnar installationer för produktion och distribution av termisk värme. Självklart levererar vi utredningar av olika slag.

Ekonomi

Vi tar fram budget, gör lönsamhetskalkyler och visar nyckeltal, gör likviditetsanalyser etc. Under hela processen följer vi noga kassaflöden och följer upp projektbudgeten.

Realisering

Våra erfarna projektledare ser till att ta ert projekt i mål, i tid och inom budget. Vi erbjuder stöd vid upphandling, utför riskanalys och kvalitetskontroll, leder driftsättning och tar fram dokumentation.