Svetsa

En kompetent organisation för komplicerade projekt

Vi levererar lösningar för storskaliga energisystem som fjärrvärme och fjärrkyla, för installationer i processindustri och kraftverk men också för mindre system som kontorshus, flerbostadshus, affärscentra etc. Varje kund och varje projekt har sina speciella behov, förutsättningar och krav. Med oss som partner får ni tryggheten i att få den hjälp varje situation kräver.

Olika slags utredningar, förstudier, planeringsunderlag, åtgärdsförslag, beslutsunderlag är en viktig del av vår verksamhet. Vi erbjuder dock mycket mer än så, våra tjänster täcker hela processen, från idé till kommersiell drift. ​ Vi levererar lösningar för storskaliga energisystem som fjärrvärme och fjärrkyla, för installationer i processindustri och kraftverk men också för mindre system som kontorshus, flerbostadshus, affärscentra etc. ​ Varje kund och varje projekt har sina speciella behov, förutsättningar och krav. Med oss som partner får ni tryggheten i att få den hjälp varje situation kräver.

Marknad

Vi bistår vid bedömning av befintlig och framtida marknadspotential, förutsättningar, volym och prisstruktur.

Organisation

Vi föreslår principer för upphandling av komponenter och entreprenader. Vi ger förslag på organisation för genomförande av projektet, liksom för driftskedet.

Teknik

Vi projekterar i den senaste 3D-tekniken, utför avancerade termodynamiska och eltekniska beräkningar. Vi styr och samordnar installationer för produktion och distribution av termisk värme. Självklart levererar vi utredningar av olika slag.

Ekonomi

Vi tar fram budget, gör lönsamhetskalkyler och visar nyckeltal, gör likviditetsanalyser etc. Under hela processen följer vi noga kassaflöden och följer upp projektbudgeten.

Realisering

Våra erfarna projektledare ser till att ta ert projekt i mål, i tid och inom budget. Vi erbjuder stöd vid upphandling, utför riskanalys och kvalitetskontroll, leder driftsättning och tar fram dokumentation.