Energioptimering inom processindustri skapar många möjligheter

Processindustrin är en viktig del av Sveriges ekonomi och miljö. Processindustrin omfattar tillverkning av råmaterial som stål, papper, massa, batterier och mineraler. Dessa produkter är nödvändiga för många andra sektorer och bidrar till en hållbar utveckling. Processindustrin är dock också en stor energianvändare och utsläppskälla. Enligt Energimyndigheten står processindustrin för nära 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning och 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.

Överskottsvärme

Spillvärme är värme som uppstår som en bieffekt av olika processer inom industrin och kan utnyttjas på olika sätt för att minska energiförluster samt öka energieffektiviteten. Ett sätt är att återvinna värmen internt för att använda den till andra behov, till exempel uppvärmning, torkning eller förångning. Detta minskar behovet av extern energi och sänker energikostnaderna. Ett annat sätt är att distribuera värmen externt till ett närliggande fjärrvärmenät, där den kan användas för att värma upp bostäder, kontor eller andra byggnader. Detta bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och skapa nya intäkter för industrin.

Kylsystem

Ett exempel på ett system som kan effektivisera kylningen inom processindustrin är centraliserad kylning. Det innebär att man använder en gemensam kylmaskin för att kyla ner flera processer, istället för att ha separata kylsystem för varje process. Detta leder till att man kan utnyttja värmeväxling mellan processerna och minska den totala kyleffekten som behövs. Dessutom blir det lättare att underhålla och styra ett centraliserat kylsystem, eftersom det finns färre komponenter och mindre risk för läckage.

Livstidsförlängning

För att förlänga livstiden på ett energisystem inom processindustrin är det viktigt att identifiera och byta ut svaga eller slitna delar. Detta kan göras genom att utföra regelbundna inspektioner och underhållsplanering, där man analyserar systemets prestanda, tillstånd och risker. Genom att göra detta kan man undvika driftstopp, förebygga fel och optimera systemets funktion. Detta leder till att man kan spara pengar och öka säkerheten. 

Energioptimering inom processindustri är inte bara bra för miljön, utan också för ekonomin. Genom att spara energi och resurser kan processindustrin sänka sina kostnader, öka sin produktivitet och kvalitet, samt stärka sin position på marknaden. Energioptimering inom processindustri är därför en nyckelfaktor för att skapa en framtid som är hållbar, innovativ och konkurrenskraftig.