Processindustri

Det finns ofta stora möjligheter till energioptimering inom processindustrin. Värme används vid olika temperaturnivåer och bör användas så effektivt som möjligt. En exergianalys är ett lämpligt första steg.

Överskottsvärme

Spillvärme från en processdel återvinns om möjligt till andra behov internt. I andra fall kan den nyttjas externt till t.ex. fjärrvärme.

Kylsystem

Centraliserad kylning blir effektivare än lokal och är dessutom lättare att underhålla.

Livstidsförlängning

Genom att identifiera svaga/slitna delar i ett energisystem kan dess fortsatta funktion upprätthållas under lång tid till minimal kostnad.